Uprawy warzyw

Uprawy warzyw -

Siew ogórków

Siew ogórków

Ogórki na większym polu sieje się siewnikiem ręcznym, na mniejszym — ręcznie. W miejscu przeznaczonym na siew ogórków wyciąga się radłem płytką i dosyć szeroką bruzdę i do świeżej ziemi wysiewa nasiona. Na 1 ha potrzeba 6—8 kg nasion. Sieje się w rzędy pojedynczo lub kupkowo, po 2—3 nasiona w odstępach 10—15 cm. Głębokość przykrycia nasion powinna wynosić około 2—3 cm. W celu przyspieszenia wzejścia nasion praktykuje się siew nasion moczonych. Nasiona moczy się w ciepłej wodzie o temperaturze 25—30° przez półtorej doby. Trzeba jednak pamiętać, że moczone nasiona można siać tylko w glebę wilgotną. Niektórzy producenci chcąc przyspieszyć produkcję ryzykują i stosują wcześniejszy siew ogórków, na przykład w końcu kwietnia, i powtarzają jeszcze siew dwukrotnie, robiąc rzędy następne w odległości 15—25 cm od poprzednich. Po przejściu przymrozków usuwają rzędy roślin najsłabszych pozostawiając te, w których rośliny są najzdrowsze i najlepiej rosną. Producenci podmiejscy, którym zależy na przyspieszeniu sprzętu ogórków, wysadzają do gruntu gotową rozsadę, przygotowaną zawczasu w inspekcie. Ogórek zasadniczo źle znosi przesadzanie, dlatego nasiona na rozsadę wysiewa się do doniczek, a rośliny sadzi się do gruntu z bryłą ziemi. Można użyć zarówno doniczek torfowo-ziemnych, jak i glinianych o średnicy 7—8 cm.

Przeczytaj również:
Uprawa rzodkiewki

Ze względu na krótki okres wzrostu rzodkiewka w gruncie może być uprawiana na sprzęt wczesny jako przedplonu na sprzęt późny jako poplon. Gleba powinna być żyzna, zasobna w składniki pokarmowe. Najlepiej udaje się rzodkiewka w pierwszym roku po oborniku przyoranym jesienią. Gdy jest uprawiana w drugim roku, wówczas pole należy zasilić na jesieni kompostem lub rozłożonym obornikiem w ilości około 4 kwintali na 1 ar. Na wiosnę nawozi się pełną dawką nawozów sztucznych w ilości na 1 ar: 1— 1,5 kg saletrzaku, 3—4 kg 40-procentowej soli potasowej i około 3 kg superfosfatu, pogłównie zaś wysiewa się 1—1,5 kg saletry. Na sprzęt najwcześniejszy w gruncie sieje się rzodkiewkę wtedy, gdy tylko gleba rozmarznie i obeschnie. Po wysianiu nawozów sztucznych glebę spulchnia się kultywatorem, wyrównując broną i wysiewa się rzodkiewkę w rzędy odległe o 10—15 cm. Co 8—10 rzędów zostawia się pasy szerokości 30—40 cm, służące jako przejście podczas pielęgnowania i sprzętu. Na 1 ar wysiewa się 300—500 gramów nasion. Głębokość przykrycia nasion powinna wynosić około 1—1,5 cm. Siew zbyt głęboki powoduje wydłużenie się części jadalnej, co nie jest pożądane. Do wielkości zdatnej do spożycia rzodkiewka dorasta prawie jednocześnie. Aby mieć rzodkiewkę przez dłuższy okres czasu, należy wysiewać nasiona niewielkimi porcjami w odstępach 8—12-dniowych. Często uprawia się rzodkiewkę jako śródplon z marchwią lub pietruszką. W takim wypadku rzodkiewka służy nie tylko jako roślina wyznaczająca rzędy, lecz daje również pokaźny plon. Nasiona rzodkiewki miesza się z nasionami rośliny głównej w ilości 2—3 kg na 1 ar.

Category: roslinki1
Tag: